Ruth Gården

Kurser

Jeg har holdt malerkurser for mine kusister

2000 på Kreta i 8 dage

2002 på Fur 2 kurser á 6 dage

2007 på Fur i 3 dage

2013 på Fur i 3 dage